Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno a příjmení, telefon, e-mail) za účelem odpovědi na moji poptávku nebo dotaz, zaslané prostřednictvím kontaktního (poptávkového) formuláře na webových stránkách Správce www.koupelnymelnik.cz.

Kdo spravuje osobní údaje a jaké

Společnost A.T. plus, spol. s r.o., zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 7434, se sídlem Krombholcova 564, 276 01 Mělník, IČ: 45144974 (dále jen "Správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "Nařízení") zpracovává v rámci kontaktního (poptávkového) formuláře následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefon

Jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail jsou zpracovány Správcem za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. A to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy z formuláře nebo po dobu trvání spolupráce.

Jaká máte práva?

  • Můžete požádat o informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a v jakém rozsahu a kdo k nim má přístup.
  • Můžete požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů.
  • Můžete kdykoliv tento souhlas odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: atplusme@gmail.com.
  • Můžete kdykoliv požádat o výmaz osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.